Προϊόντα

Pop-corn

Popcorn is a type of maize, or corn, and is a member of the grass family. It differs from other types of corn in that its hull has just the right thickness to allow it to burst open.Each kernel of popcorn contains a certain amount of moisture and oil. As the oil and the water around the kernel are heated, they turn the moisture in the kernel, which has a moisture-proof hull, into a superheated pressurized steam. Under these conditions, the starch inside the kernel gelatinizes, softens, and becomes pliable. The pressure continues to increase until the breaking point of the hull is reached a pressure of about 135 psi and a temperature of 180 °C. The hull ruptures rapidly, causing a sudden drop in pressure inside the kernel and a corresponding rapid expansion of the steam, which expands the starch and proteins of the endosperm into airy foam. As the foam rapidly cools, the starch and protein polymers set into the familiar crispy puff.

The company Rice Mills Of Thessaloniki provides carefully selected popcorn from around the word for an excellent sweet or savory nutritious snack.

Συσκευασίες

This product is currently out of stock and unavailable.

Δείτε επίσης

1ο χλμ Επαρχιακής Οδού
Σίνδου – Χαλάστρας
57400 | Θεσσαλονίκη

Τ 2310798672
Ε info@thessrice.gr

facebook

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι για τα προϊόντα μας