Προϊόντα

Medium Grain White Rice

Rice Mills of Thessaloniki provides premium quality medium grain white rice grown with care by Greek farmers in the fertile plains of Thessaloniki. Medium grain rice varieties have higher starch content and because of that they tend to be softer and a little stickier than other varieties of rice, particularly long grain types. Medium grain rice is ideal for desserts, risottos, paellas, pies, puddings, and casseroles where a smooth texture is desired.

Among the most common medium grain rice varieties, Ronaldo and Luna are widely recognized for their excellent quality and versatility. These well-loved varieties exemplify the commitment of Greek farmers to producing exceptional rice grains that meet the highest standards of taste and texture. Whether you’re preparing a comforting rice pudding, a savory risotto, or a delicious paella, Ronaldo and Luna medium grain rice offer the perfect foundation for your culinary creations. At Rice Mills of Thessaloniki, we take pride in delivering the finest rice varieties cultivated in the heart of Greece, ensuring that your meals are a true delight. A wholesome and nutritious addition to every days diet.

Συσκευασίες

Clear

Δείτε επίσης

1ο χλμ Επαρχιακής Οδού
Σίνδου – Χαλάστρας
57400 | Θεσσαλονίκη

Τ 2310798672
Ε info@thessrice.gr

facebook

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι για τα προϊόντα μας